Politika kvality

Obchodní proces a balení zboží

 • Na úseku obchodní činnosti naše společnost využívá všechny současné moderní trendy marketingu. Cílem je orientace na zákazníka a uspokojování jeho aktuálních potřeb.
 • Známe svou konkurenci v oboru a nabízíme zákazníkům kvalitní zboží za přijatelné ceny.
 • Prodávané zboží a služby na tomto úseku musí mít vysokou kvalitativní úroveň aby se společnost zařadila ke špičce dodavatelů v oboru velkoobchodu obalovým materiálem.
 • Zvyšování kvality produktů je dáno profesionalitou a obchodní etikou se zaměřením na úspěch.
 • Balení zboží je zaměřeno především na firmu VIPOR v.o.s., ale také pro jiné firmy a to zejména balení s privátní značkou.
 • Na úseku balení zboží společnost a její zaměstnanci svou kvalitní produkcí předchází tvorbě ztrát a tyto minimalizují. Kvalita je neustále kontrolována s cílem předcházet distribuci nekvalitního zboží.

Chráněná dílna

 • Odebíráním výrobků, zboží, nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců, které jsou osobami se zdravotním postižením, zaměstnává zaměstnavatel osoby se zdravotním postižením zprostředkovaně, náhradním způsobem. Naše společnost zaměstnává více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Tím poskytujeme naším odběratelům možnost náhradního plnění

Zaměstnanci

 • Pro všechny zaměstnance společnosti VIPOBAL, spol. s r.o. je hlavním kvalitativním hodnotitelem jakosti spokojený zákazník.
 • Kvalitní práce na všech pracovních pozicích je zárukou, že poskytujeme kvalitní produkty.
 • V logistických činnostech vyškolení pracovníci snižují přímé a nepřímé náklady na celkový chod společnosti. Na úrovni nákupu surovin a zboží budují dodavatelsko-odběratelské vztahy na vysoké úrovni s cílem dlouhodobé spolupráce a dosažením nejlepšího poměru kvality a ceny.

Vedení společnosti se zavazuje podporovat tuto politiku kvality a přijímá tyto závazky:

 • Předvídat, pochopit a plnit potřeby zákazníka v oblasti námi poskytovaných služeb, kterými jsou balení a velkoobchod obalovým materiálem a kancelářskými potřebami.
 • Neustálé zlepšovat všechny procesy a plnit legislativní a jiné pro naší společnost relevantní předpisy.
 • Uplatňovat tuto politiku v celé společnosti a přijímat jako výkonný nástroj každoročně termínované cíle v oblasti řízení kvality a řídit a analyzovat rizika vztažená na kvalitu procesů a produktů.