Certifikáty

Společnost VIPOBAL, spol. s r.o. a její činnosti jsou předmětem systému řízení kvality společnosti. Systém jakosti je zaveden podle normy ČSN EN ISO 9001:2016. Tato příručka popisuje systém řízení kvality ve společnosti VIPOBAL, spol. s r.o., v jejím sídle a v její provozovně.

Na prvním místě je kvalita neboť kvalita všech činností společnosti představuje základ pro obchodní aktivity.
K realizaci politiky jakosti naše organizace stanovuje měřitelné cíle kvality, které směřují zejména k uspokojování potřeb zákazníků.

Certificate
Certifikát

Certifikát vydala společnost T Cert, s.r.o..