Náhradní plnění

Co je to náhradní plnění?

Platné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a prováděcí vyhlášky č. 518/2004 Sb., ukládají zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat 4% osob se zdravotním postižením.

Zaměstnavatelé mohou splnit svou povinnost plynoucí z tohoto zákona jedním ze tří způsobů, nebo jejich kombinací ( § 81, odst. 2, písm. a) až c)

  1. zaměstnáním v pracovním poměru (přijetím osob se zdravotním postižením do pracovního poměru )
  2. odebíráním výrobků, zboží, nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců, které jsou osobami se zdravotním postižením
  3. odvodem do státního rozpočtu

Smyslem zákona č. 435/2004 Sb o zaměstnanosti je podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením.


Náhradní plnění

Společnost VIPOBAL, spol. s r.o. zaměstnává více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením a tudíž jsme oprávněni poskytnout náhradní plnění. Pro potřeby plnění zákonného podílu zaměstnávání OZP formou náhradního plnění nabízí společnost VIPOBAL, spol. s.r.o. široký sortiment zboží a služeb, potřebný pro konkrétní požadavky jak podnikajících firem, tak státních institucí, městských úřadů, škol či nemocnic.

Pokud máte zájem o dodávky zboží s náhradním plněním, neváhejte nás kontaktovat.

Přílohy

  1. zákon č. 435/2004 Sb., v platném znění(PDF 13 MB)
  2. vyhláška č. 518/2004 Sb., v platném znění(PDF 1,6 MB)
©2008-2023 Vipobal spol. s r.o.